Πυλώνες - Κολώνες (totem)

Πυλώνες και κολώνες, σε μικρά και μεγάλα μεγέθη, με πολλές εφαρμογές υλικών,
φωτεινές ή μη φωτεινές, σε διάφορα σχήματα, με την υπεύθυνη κατασκευή και
τοποθέτηση της εταιρείας baroc.