Νέον-LED

Ο ιδιαίτερος και διαχρονικός φωτισμός του ΝΕΟΝ χρησιμοποιείτε ως εσωτερικός φωτισμός στα ανάγλυφα γράμματα, ως κρυφός φωτισμός σε πολλές εφαρμογές, καθώς επίσης και ως εμφανής φωτισμός
σε γράμματα και σχήματα από τον ίδιο φωτοσωλήνα. Τα LED αποτελούν την πλέον σύγχρονη
και οικονομική ως προς την κατανάλωση λύση με απεριόριστες εφαρμογές.