Διαφημιστικά Φανάρια

Επιγραφές διπλής και μονής όψης για κάθετη ως προς τον δρόμο προβολή με
πολλές εφαρμογές και τεχνοτροπίες.