Εκθεσιακά Περίπτερα

Η εμπειρία μας και η μακρόχρονη τεχνική παρουσία μας στον συγκεκριμένο τρόπο προβολής, μας δίνουν την δυνατότητα να κατασκευάζουμε και να ντύνουμε εκθεσιακά περίπτερα με επιγραφές, stands,
εφαρμογές εκτυπώσεων, καθώς επίσης και να αναλάβουμε κάποιες κατασκευές εξ ολοκλήρου.