Φωτεινές Επιγραφές

Πλήθος υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί μια φωτεινή επιγραφή,
χρησιμοποιώντας plexiglas, inox αλουμίνιο, εύκαμπτο υπόστρωμα, Λάμπες φθορίου,
NEON, LED διαμορφώνουμε το τελικό αποτέλεσμα.