Ανάγλυφες 3D

Ανάγλυφα γράμματα & σχήματα αυτόφωτα ή ετερόφωτα.

Κατασκευάζονται από Plexiglas, μέταλλο, μπρούντζο, inox, αλουμίνιο, Pvc,
μέταλλο και πλαστικό, ξύλο, φελιζόλ, κ.α.
Ο φωτισμός τους γίνεται εσωτερικά με LED ή ΝΕΟΝ ή με απλούς προβολείς εξωτερικά.